Az emberi természet nem változik

Az emberi természet nem változik, 2020-ban ugyanolyan mint az elmúlt század elején…

1931.-ben Bach doktor a betegségtől való félelemről így ír:

“A mai időkben oly magasra szökött a betegségtől való félelem, hogy valós károkat okoz, mert megnyitja az ajtót félelmünk tárgya előtt és megkönnyíti fellépését. E félelem valójában önszeretet, mert ha csakis mások boldogulásával törődnénk, nem lenne időnk a személyes betegségektől való félelemre. Manapság a félelem nagy szerepet játszik a betegség felerősítésében és a modern tudomány azáltal erősíti meg rémuralmát, hogy felfedezéseit, amelyek csupán féligazságok, a széles nyilvánosság elé tárja. A baktériumokról és más betegségokozókról való tudás emberek ezreire van pusztító hatással, mivel az e tudás által előidézett félelem révén fogékonyabbá válnak a betegségekre. Jóllehet az egyszerűbb életformák, mint például a baktériumok, valóban szerepet játszanak a testi betegségek kialakulásában, semmiképpen nem jelentik a probléma teljes megoldását, ahogyan azt tudományosan vagy a mindennapokban gondolják. Van egy tényező, amit a tudomány tisztán fizikai megközelítésmódja miatt nem érthet meg: egyesek miért oly fogékonyak a fertőzésekre, míg mások teljesen védettek maradnak, holott mindannyian ugyanannyi fertőződési lehetőségnek vagyunk kitéve. A materializmus elfelejtette, hogy léteznek a fizikai sík fölötti tényezők is, amelyek hétköznapi életvitel mellett egyes embereket megvédenek vagy éppen fogékonnyá tesznek bizonyos betegségekre. A félelem a szellemünkre gyakorolt kedvezőtlen hatása által, ami diszharmóniát okoz fizikai és energetikai testünkben egyaránt, megnyitja az utat a betegségokozó csírák előtt. Ha a baktériumok és hasonlók lennének a betegségek egyetlen okozói, akkor csakugyan lenne okunk a félelemre. Ismerjük fel, hogy még a legsúlyosabb járványokban is vannak, akik a fertőzésveszély ellenére védettek maradnak, és azt is, hogy, amint korábban már láttuk, a betegségek valódi okai személyiségünkben keresendők; ha ezeket kontrollálni tudjuk, akkor félelem és rettegés nélkül élhetünk, tudván, hogy a gyógyszer bennünk rejlik. Száműzhetjük gondolatainkból a félelmet, amely a mikrobákat és vegyi anyagokat tartja a betegségek egyedüli okozóinak, hiszen tudjuk, hogy éppen e félelem tesz minket fogékonnyá a betegségekre, és ha harmóniát teremtünk személyiségünkben, akkor nem kell jobban félnünk a betegségtől, mint a villámcsapástól vagy egy meteor ránk zuhanó darabjától.”

Edward Bach – Gyógyítsd Tenmagad (1931) 39. oldal