Kivetítés

A KIVETÍTÉS az emberek érzésvilágában a MEGOLDÁS-t jelenti problémájukra. A FELELŐSSÉG vállalása helyett OKOLUNK, HIBÁZTATUNK…másokat, helyzeteket, körülményeket még akár az időjárást is…

FELELŐSség vállalás azt jelenti, hogy nem csak tetteinkért, hanem gondolatainkért, érzelmeinkért is felelősek vagyunk, mert minden ami belőlünk fakad, azzal mi magunk teremtjük a saját Valóságunkat. A mindennapok történéseitől kezdve egészen a nagy élethelyzetekig, úgymond a Sorsunkig. 

Isten Szabad Akarattal ruházott fel bennünket Embereket, hogy ezáltal gondolatainkért, cselekedeteinkért, döntésinkért megtanuljunk felelősséget vállalni. Minden aktuális Saját Állapot – legyen az körülmény vagy energetikai, testi, érzelmi, mentális állapot – mind az előzőleg megszületett gondolataink következménye. Tehát a KIVETÍTÉS, OKOLÁS valójában kibúvó a felelősség alól, mely a szabad akaratunk által hozott döntéseink velejárója kellene hogy legyen.

A Szabad Akaraton túl Isten Teremtő erővel is megajándékozott minket. Ez a teljes belénk vetett Bizalom megnyilvánulása! Viszont a Teremtés joga és adottsága megkívánja a teljes felelősséget a részünkről !!!!

Leegyszerűsítve: amit gondolunk, érzünk most, azzal az információval hozzuk létre a jövőnket. 

A gondolat mint rezgés-információ képes ‘materializálódni’, megjelenítődni, formát ölteni a fizikai síkon. 

A Kvantum-fizika segít abban, hogy mindezt felfogjuk és megértsük. Felfedezéseivel azt állítja, hogy az Univerzum és a benne jelen lévő minden megnyilvánulás legkisebb összetevő részecskéje a FOTON. Ilyen módon mi magunk és a környező mindennapi világunk is a fotonok összesűrűsödött formája. A kvantum-fizikai kísérletek során pedig bebizonyították, hogy a fotonok mozgása befolyásolható a gondolati-érzelmi energia által. Tehát, állíthatjuk, hogy ilyen módon történik a MEGVALÓSULÁS, mely életünk mozzanataiban, körülményeiben, minőségében, folyamatában mutatkozik meg. Gondolati-érzelmi teremtő erőnkkel ‘mozgatjuk’, formáljuk a világunkat megjelenítő apró kis részecskéket, hogy LÉTre hozzuk Valóságunkat. 

Lenyűgöző a Világmindenség LEHETŐségeinek bősége mellyel folyamatosan megkínál bennünket… 

…és itt jönnek a NAGY kérdések! Hogyan élünk? Hogyan teremtünk? Öntudatlanul vagy tudatosan? Sodortatjuk magunkat az élettel öntudatlan teremtéssel vagy képesek vagyunk kézbe venni sorsunkat tudatos hozzáállással? Mennyire Tiszták érzelmeink, gondolataink a jelenben amelyekkel létrehozzuk jövőnk minden aspektusát? 

…millió kérdés merül fel ha jól belegondolunk…

Akkor ennek az univerzumi törvénynek a tudatában mit tehetünk? 

A legcélravezetőbb az ÖnTudatosság elérése, amely egy olyan ‘eszköz’  ami irányt mutat és segít elérnünk a lehető legtisztább gondolati-érzelmi állapotot. Az  ÖnTudatosság valójában TUDÁS, ISMERET Önmagunkról: testi-lelki-mentális, energetikai tulajdonságainkról, mintáinkról. Tanulás, felismerés és tapasztalás folyamatán keresztül lehet elsajátítani, majd ’alkalmazni’ önmagunk és életünk VEZÉRlésében. 

…ha jól belegondolunk, csak és kizárólag azt tudjuk eredményesen és biztonságosan ‘vezetni’ amit alaposan ismerünk!

“A világ amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye; nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül.”

– Albert Einstein-