Szeretettel Veletek vagyok

Sokat tűnődtem a jelenlegi élethelyzetünkön. Azon, hogy mit adhatok, hogyan segíthetek mindazoknak, akik ebben a nehéz ‘félelem-járvány’ időszakban úgy érzik, hogy támogatásra, kapaszkodóra van szükségük. Azoknak az embereknek, akik eddig is megtiszteltek bizalmukkal és azoknak is, akik ezután fordulnak hozzám bizalommal.
Tűnődés közben ráéreztem arra, hogy a legjobb amit tehetek és nyújthatok az, ha kitartok Önmagom mellet és azt tolmácsolom és adom át, ami belőlem a legőszintébben fakad: a Hitet és a Bizalmat. Én bármit teszek, bármilyen formában, mindig ez a Lényegem… Maga a Lényem. Igyekszem megmutatni, átadni, tanítani, hogy a legnagyobb erő a Saját Magunkba vetett hitünk, mely az önmagunkkal való őszinte, valódi kapcsolódás gyümölcse. Mindezzel együtt az Univerzum = a Természet = az Isteni energiába vetett hitünk, mert ez a létállapot minden esetben a Legjobbat kínálja nekünk.

Amikor valaki ebben kételkedik, mert maga körül, a világban mást tapasztal, akkor és abban a pillanatban el is döntötte a jövőjét. Mivel minden Történésnek két oldala van – a polaritás törvénye szerint – mindig van Választási lehetőségünk. A választás pedig az, hogy melyik nézőpontot választjuk. A negatív aspektusát vagy a pozitív aspektusát… vagy képesek vagyunk-e az ideális középponti Semleges nézőpontot megtalálni magunkban?! Csak rajtunk múlik…és onnantól kezdve az is, hogy ezáltal mit teremtünk az életünkbe.

A jelenleg körülöttünk lévő világhelyzet egy olyan időszaka életünknek, ami jön és megy. Ahogyan Édesanyám mondta: ‘Aminek eleje van, vége is van’ … Ezt mondta akkor, amikor a családommal a legsötétebb diktatúrában éltünk sokszor élelem nélkül és az emberi élet mit sem számított…Viszont ez az időszak megedzette, megerősítette az Életrevalóságot bennünk.
A jelenlegi élethelyzet is rendhagyó, erőteljes, nagy változásokkal és kihívásokkal járó időszak. A kollektív emberi tudat tere tele van félelemmel, bizonytalansággal és kiszolgáltatottsággal. Ezek a nagyon súlyos negatív hatású energiák alacsony frekvenciája erősen befolyásolhatja gondolati, érzelmi mintáinkat.

Ha megengedjük…!

Már vagyunk jónéhányan akik tudjuk, megtapasztaltuk, hogy a félelem, a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság érzése: az áldozattá válás… nem más, mint a személyiség ‘eszköztelenségéből’, és az ebből eredő tehetetlenségből fakadó állapot…
Azok között, akikkel hosszú évek alatt együtt ‘dolgoztunk’, akik tettek azért, hogy megismerjék ÖnMagukat, hogy felvállalják, megerősítsék és felvértezzék jelenlétüket, vannak akik már hathatós Önsegítő ‘eszköztárat’ alakítottak ki magukban. Ez a tudás mindig ott van számukra és egy egész életre szóló Ön-biztonságot nyújt.
Szeretettel gondolok Rájuk és tudom, hogy ‘jó kezekben vannak’…a Saját Kezeikben!

Tudom, hogy az én életfeladatom a segítségnyújtás, a tanítás, a tapasztalatok átadása. Mindannyian, akikkel eddig kapcsolódtam, ők tovább viszik, terjesztik és tanítják majd saját példájukon keresztül mindazt amit Ön-ismeretnek, Önkép-viseletnek és Tudatos Jelenlétnek nevezünk. Ők erősítik azok táborát, akiket már nem befolyásol és manipulál környezetük romboló gondolati és érzelmi állapota. Ez az a Hit-rendszer melynek derűs következménye az Egész-séges, Szeretet-teljes életszemlélet, ami a Bizalom pozitív teremtő erejéből táplálkozik.
Hiszem azt és bízom abban, hogy mindannyian megerősödve, telve tanulsággal lépünk majd tovább a jelenlegi nehéz élethelyzetből. Ez a Változás időszaka, használjuk fel a lehetőséget, hogy egy teljesebb, Ön-azonosabb életet hozzunk létre a magunk és környezetünk számára.

Szeretettel segítek mindazoknak akik úgy érzik, hogy nem megy egyedül. Én itt vagyok, elérhető vagyok és a jelenlegi rendszabályozásnak megfelelően, az interneten keresztül kapcsolatot teremthetünk a segítő beszélgetéshez. A személyre szólóan összeállított Bach-virágcseppeket pedig vagy postán küldöm el, vagy egy Kecskemét központjában lévő kis élelmiszerboltban tudjátok átvenni.
Szeretettel vagyok jelen!